Dostęp do infrmacji publicznej - Dostęp do informacji publicznej - Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do infrmacji publicznej

INFORMACJE NIEUMIESZCZONE NA STRONIE BIP

 

Nie wszystkie informacje, z różnych względów, zostały zamieszczone na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej.Są to m.in. informacje archiwalne, statystyczne i inne. Dostęp do tych informacji można uzyskać zwracając się do poszczególnych jednostek organizacyjnych, odpowiedzialnych za ich udostępnianie.

Aby mogli Państwo uzyskać te dane ( bądź informację o przyczynach braku takiej możliwości ) należy złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Wzór takiego wniosku zamieszczony jest poniżej i można go wydrukować klikając na napis DRUKUJ, umieszczony na dole strony.

WNIOSKODAWCA :

..........................................................................

Nazwisko i Imię / Nazwa: ..........................................................................
Nr PESEL / REGON : ..........................................................................
Adres / siedziba : ..........................................................................
Numer telefonu : ..........................................................................

WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej (art.2 ust.1 ) z dnia 6 września 2001 r. /Dz. U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm./, proszę o udostępnienie informacji w zakresie :

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI :

umożliwienie przeglądania informacji w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze
kserokopia
możliwość zapisania informacji na nośniku CD-ROM lub dyskietce 3,5
inne

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI :

odbiór osobiście przez wnioskodawcę
przesłanie informacji pocztą na adres:
..........................................................................................................................
przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres :
..........................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08. 1997 r. /Dz.U.Nr 133, poz. 883 z późn. zm/

 

____________________

 

______________________

Miejscowość, data

 

Podpis wnioskodawcy

 

 

Metryczka

Data publikacji 07.04.2009
Data modyfikacji 19.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze
Osoba udostępniająca informację:
podinsp. Małgorzata Gorzelak KMP Jelenia Góra
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Gorzelak
do góry