Status prawny KMP w Jeleniej Górze - Status prawny - Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny KMP w Jeleniej Górze

Status prawny Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. Komendant Miejski Policji jest organem administracji rządowej na obszarze powiatu w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także działający w imieniu własnym w sprawach:

* wykonywania czynności operacyjno - rozpoznawczych, dochodzeniowo - śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
* wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

Komendanta Miejskiego  Policji powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii Starosty.

Komendant Miejski Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania.

Komendant Miejski Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej mu Komendy Miejskiej Policji.

Metryczka

Data publikacji 06.04.2009
Data modyfikacji 19.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Gorzelak KMP Jelenia Góra
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Gorzelak

Nawigacja

do góry